NAUJOS PRIEVOLĖS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS!

 Nuo 2018 m. lapkričio 1 d.           Pagal 2018-10-03 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI), teisės departamento direktorės Rasos Virvilienės raštą Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227 ir pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 25 str. 2 d. nuostatas, fizinis asmuo, pradėjęs [...]