Buhalterinės apskaitos paslaugos

„Tvarkinga buhalterinė apskaita – Jūsų verslo kelrodis ir veidrodis!“

UAB „Algoritmas“ kvalifikuoti specialistai, turintys daugiametę patirtį buhalterinės apskaitos vedimo srityje, suteiks tik aukščiausios kokybės paslaugas savo klientams (ir ne tik), pagal jų verslo srities poreikius ir galimybes. 

Mūsų privalumai:

 • Dirbame komandiniu darbu, kas suteikia klientui sulaukti atsakymus greitai ir teisingai.
 • Turime 15 specialistų, kurie išmano savo darbą.
 • Dirbame „vieno langelio principu“, tokiu būdu sutaupome daugybę laiko klientui.

Ar tokioje Lietuvos ir ES teisės aktų gausybėje bei jų pastovioje kaitoje, operatyviai sugebėtų „susigaudyti“ vienas dirbantis buhalterinės apskaitos specialistas, prisiimant pilną atsakomybę už savo atliktą darbą? Patikėkite mums savo verslo buhalterinės apskaitos klausimus, o Jūs užsiimkite tuo ką gerai išmanote – savo verslu bei jo plėtojimu ir tai Jums generuos didesnį pelną bei geresnę veiklos kokybę.

1. VYRIAUSIOJO APSKAITOS SPECIALISTO – VYR. BUHALTERIO ATSTOVAVIMAS IR FINANSINĖS - BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS​

Visa reikiama finansinė apskaitos informacija Jus pasieks operatyviai, su mūsų specialistų komentarais, reikiamų sprendimų priėmimui Jūsų versle. Pagal Jūsų poreikius, profesionaliai tvarkysime:

 • Elektroninės parduotuvės materialinių vertybių (prekių) apkaitą (automatizuosime ir perkelsime duomenis iš Jūsų elektroninės parduotuvės duomenų bazės į mūsų apskaitos sistemą);
 • Debitorinių bei kreditorinių įsipareigojimų (skolų ir įsiskolinimų, padėsime išieškant skolas) apskaitą (paskolos, lizingai ir pan.);
 • Vykdomų projektų detalią apskaitą ir esant būtinybei – vykdysime administravimą;
 • Transporto priemonių bei jų eksploatacijos išlaidų, mokesčių apskaičiavimo apskaitą;
 • Personalo apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitą; pajamų ir išlaidų apskaitą pagal kaštų centrus (padalinius, skyrius ir pan.) ir pateiksime detalias veiklos ataskaitas;
 • Piniginių lėšų (banko ir kasos) apskaitą;
 • Finansų rodiklių kontrolę bei suteiksime konsultacijas kitais Jums reikiamais klausimais.

Valstybinėms įstaigoms

VMI, SODRA, statistikos departamentas, registrų centras ir pan.

Finansinėms įstaigoms ir verslo partneriams

Bankai, kredito unijos, kreditoriai, investuotojai ir pan.

Projektams

ES paramos ar veiklos projektai ir pan.

Klientui pageidaujant, suteikiame galimybę prisijungus prie įmonės duomenų bazės nuotoliniu būdu savarankiškai bei su mūsų kontrole:

 • Registruoti materialinių vertybių (sandėlių ir vertybių) pajamavimo, pardavimo, gamybos, vidinio judėjimo operacijas ar perkelti reikiamus duomenis iš Jūsų elektroninės parduotuvės;
 • Registruoti gaunamas tiekėjų sąskaitas ir išrašyti pirkėjams pardavimo sąskaitas, jas nusiunčiant elektroniniu būdu savo klientams;
 • Registruoti piniginių lėšų judėjimo bankines bei kasos operacijas, savarankiškai susiformuojant reikiamus dokumentus (pvz. kasos ar banko pavedimų);
 • Vesti personalo apskaitą – darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir grafikai, personalo asmens bylos – darbo sutartys, atostogos, kvalifikacijos kėlimai, atostogos ir atostogų grafikai bei kita reikiama darbuotojų informacija.

2. APLEISTOS FINANSINĖS – BUHALTERINĖS APSKAITOS SUTVARKYMO PASLAUGOS

Netvarkingai ir neprofesionaliai tvarkoma ar apleista įmonės buhalterinė apskaita, gali atnešti nemenkus nuostolius ir įmonė gali būti įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Tai gali pakenkti įmonės įvaizdžiui prieš verslo parnerius ir dėl to stabdyti įmonės veiklą.

Įmonėse buhalterinė apskaita turi būti vykdoma nuolatos ir jeigu šis procesas yra bent trumpam apleidžiamas ar vykdomas nekokybiškai ir neatsakingai, tai gali sukelti Jūsų verslui papildomų rūpesčių ir materialinių nuostolių, o ypač kiekvienų metų gale, rengiant ataskaitas valstybinėms ir finansų institucijoms.

Apleistos finansinės – buhalterinės apskaitos tvarkymas apima kelis etapus ir todėl mūsų įmonės specialistai, prieš teikdami šią paslaugą, sudaro planą ir įvertina: 

(1) esamą kliento įmonės bendrą situaciją, 

(2) patikrina apskaitai pateiktus dokumentus bei jų tvarkingumą ir sutariama dėl trūkstamų dokumentų gavimo sąlygų, 

(3) nustatomas preliminarus paslaugos atlikimo terminas, 

(4) sutariamos bendradarbiavimo sąlygos,

(5) pasirašoma revizijos sutartis,

(6) sutariami ataskaitų parengimo terminai.

Klientui pageidaujant toliau bendradarbiauti, sutvarkytą finansinę – buhalterinę apskaitą mes vesime ir toliau, aptarus ir pasirašius su klientu bendradarbiavimo sutartį.

3. TEISINĖ – FINANSINĖ BUHALTERINĖS APSKAITOS REVIZIJA (PATIKRINIMAS)

Jeigu Jūs abejojate ar/ir turite rūpesčių dėl įmonės finansinės – buhalterinės apskaitos kokybės ir tikslumo, pateiktų deklaracijų ar finansinės atskaitomybės teisingumo, Jums iškilo klausimai dėl piniginių lėšų panaudojimo įmonėje ar turite abejonių kitais veiklos klausimais, mūsų įmonės specialistai (buhalteriai arba teisininkai) siūlomo atlikti veiklos ir finansinės – buhalterinės apskaitos reviziją bei įvertinti, kokie procesai vyko, ar yra nukrypimų nuo apskaitą ir Jūsų verslą reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos (arba tarptautinių) verslo apskaitos standartų.

MES ĮVERTINSIME...

Mes įvertinsime ir Jums pateiksime ataskaitą, apie įmonės tikslingai/netikslingai panaudotas lėšas, sumokėtus mokesčius bei savalaikius atsiskaitymus kreditoriams arba debitorinių įsipareigojimų vykdymo eiliškumą.

MES PATEIKSIME...

Pateiksime Jums situacijos ataskaitą su vertinimais, atliksime buhalterinių ataskaitų analizę, įvertinsime įmonės finansinius rodiklius, nustatant problemines sritis ir pateiksime rekomendacijas, konsultuosime Jus tolimesnė veiklos klausimais.

MES PARENGSIME...

Jeigu reikės, naujai parengsime teisingas ataskaitas bei deklaracijas ir finansines atskaitomybes už reikiamus laikotarpius. Tai tikrai išsklaidys Jūsų abejones ir suteiks aiškumą bei ramybę, kainuos pigiau, nei mokėti baudas ir delspinigius už netvarkingą apskaitą.

4. INDIVIDUALIOS APSKAITOS METODIKOS PARENGIMAS IR DIEGIMAS, MOKYMAI IR KONSULTACIJOS

Jeigu susidūrėte su situacija, kaip negaunate reikiamų duomenų verslo valdymui iš finansinės – buhalterinės sistemos, mes padėsime parengti apskaitos metodiką, pagal Jūsų poreikius ir kaštų centrus, tolimesniam verslo valdymui.

Esant poreikiui, galėsite įsigyti mūsų patikrintą ir Jūsų verslui parengtą darbui kompiuterinę apskaitos sistemą (programą), kuri užtikrins operatyvų ir teisingą reikiamų duomenų gavimą einamuoju metu. Apmokysime „Jūsų komandos“ narius ir reguliariai juos konsultuosime dirbant su sistema, ją tobulinsime ir teiksime pasiūlymus, todėl „kiekvienas darykime tai, ką gerai išmanome“.

TEISINĖS
PASLAUGOS

Teikiame teisines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims…​​

DARBŲ
SAUGA

Teikiame darbų saugos paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims…

MEDIACIJOS
PASLAUGOS

Teikiame mediacijos paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims…

ĮMONIŲ
STEIGIMAS

Teikiame įmonių steigimo paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims…