top-imone
0
veiklos metai
0
verslo klientų
0
atliktų darbų
top-imone

UAB Algoritmas nepriklausoma ir profesionali paslaugų įmonė, savo veiklą pradėjusi 1991.03.08. Pagrindinės veiklos kryptys: buhalterinės apskaitos, darbų saugos, duomenų apsaugos, teisinės ir mediacijos paslaugos juridiniams bei fiziniams asmenims.

Per ilgus darbo metus, sukaupėme milžinišką patirtį ir įgavome pakankamai gerų įgūdžių, orientuojantis LR ir ES teisės aktų gausoje. Mūsų kvalifikuoti specialistai yra baigę studijas Kauno technologijos, Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Riomerio universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose. Dalyvaujame visuomeninėje veikloje ir esame Lietuvos (LBAA) ir Europos buhalterių asociacijos (IFA) nariai, o mūsų darbuotojai skelbiami Lietuvos buhalterių profesionalų sąraše. Daugelį metų aktyviai dalyvaujame mokslinėje bei kūrybinėje veikloje ir siekiame naujovių, todėl bendradarbiaujame su Lietuvos mediatorių rūmais (mūsų darbuotojas yra vienas iš steigėjų ir narių) bei kitomis mokslo organizacijomis.

Savo paslaugas teikiame visoje Lietuvoje, o mūsų padaliniai yra Kaune ir Ukmergėje. Strateginiuose planuose esame numatę plėtra ir į kitus Lietuvos bei užsienio regionus.

Mes dirbame savo klientams ir stengiamės suteikti įvairias paslaugas vienoje vietoje.  Suteiksime Jūsų verslui bei Jums reikiamas paslaugas, o Jūs užsiimkite tai ką gerai išmanote - savo verslu:

 • į s t e i g s i m e,  reorganizuosime ir likviduosime įmonę;
 • p a r e n g s i m e  darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentaciją;
 • t v a r k y s i m e  buhalterinę apskaitą, atstovaudami Jus valstybinėse ir kitose institucijose;
 • a t l i k s i m e  teisines - finansines revizijas ir atsakysime į kilusius klausimus;
 • s u t v a r k y s i m e  apleistą buhalteriją ir patikslinsime ataskaitas ir deklaracijas;
 • p a r e n g s i m e  ataskaitas ir verslo planus verslo partneriams bei valstybinėms institucijoms;
 • p a r e n g s i m e  tik Jums naudingas ir kvalifikuotas sutartis;
 • p a d ė s i m e išieškoti skolas bei suteiksime kitas teisines paslaugas;
 • p a d ė s i m e  išspręsti ginčus  m e d i a c i j o s  pagalba;
 • k o n s u l t u o s i m e  ir  m o k y s i m e.

Mūsų patirtis palengvins Jūsų kasdieninius rūpesčius, nes mūsų įmonės vadybinė sistema neleidžia atsilikti nuo įstatymų gausos ir kaitos: stengiamės „koja kojon" žengti su Lietuvos teisinės bazės integravimusi į Europos Sąjungos ir Tarptautinę teisę bei pokyčiais kurie kartais būna pakankamai painūs.

UAB "Algoritmas" specialistai lanksčiai bendradarbiauja su verslą kontroliuojančiomis institucijomis, aiškindamiesi teisės aktų subtilybes ir atstovaudami savo klientus įvairiose veiklos sferose. Profesionaliai ir noriai bendraujame su savo klientais, bei padedame jiems siekti tik geriausio veiklos rezultato. Mūsų veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, todėl mes pasirūpinome ir tuo, kad mūsų klientai nepatirtų jokių nuostolių, "žmoniškosios klaidos" atveju.

Savo klientams siūlome tik aukščiausios kokybės paslaugas bei suteikiame garantijas, kurių negalėtų suteikti darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį įmonėje, kadangi LR Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai numato daug "lengvatų" darbuotojams, o darbdavys gal būt nėra garantuotas, kad jo samdomas darbuotojas tinkamai atliks visas savo darbines pareigas iki galo ir išeinant iš darbo jis „nenumes" neužbaigtų darbų, o dar jeigu to darbuotojo pareigos įmonėje yra vyr. buhalteris? Šie klausimai yra labai svarbūs vadovui bet net ir šioje situacijoje UAB "Algoritmas" kvalifikuoti specialistai padės, nes mes numatėme šiuos variantus per ilgą darbo patirtį ir pasiruošę sutvarkyti net apleistą ar netvarkingą Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą. Niekados nepamirškite: tvarkinga buhalterinė apskaita - JŪSŲ VERSLO KELRODIS IR VEIDRODIS!

MŪSŲ VIZIJA – tik profesionalios ir aukščiausios kokybės reikalavimus atitinkančios paslaugos!

MŪSŲ MISIJA – teikti visuomenei kokybiškas paslaugas, mokyti ir paruošti tik aukščiausios kvalifikacijos specialistus - profesionalus!

MŪSŲ VERTYBĖS – darbas kliento labui, teikiant profesionalias paslaugas, kurios atitinka šiai verslo sričiai keliamus griežtus reikalavimus bei standartus!

MŪSŲ PRIVALUMAS – pagarba, sąžiningumas, kokybė, patikimumas ir konfidencialumas!

Verslas, tam tikra prasme, yra žaidimas, todėl žaidžiant jį, reikia žinoti taisykles, subtilybes, turėti patirtį ir būtina pastoviai tobulėti.

UAB "Algoritmas" - jau 30 metų savo srities lyderiai, savalaikiai sutvarkys buhalterinę apskaitą (teisingai apskaitys ūkinės - komercinės veiklos rezultatus, paskaičiuos darbo užmokestį, apskaičiuos mokesčius valstybei, savalaikiai ir tiksliai pateiks atitinkamas deklaracijas, ataskaitas ir finansinę atskaitomybę valstybinėms institucijoms bei verslo partneriams), atstovaus savo kliento interesus visose valstybinėse institucijose, prieš verslo partnerius, teismuose, padės išieškoti skolas, teisingai ir profesionaliai sutvarkys darbų saugos ir personalo dokumentaciją, parengs sutartis bei atsakys savo klientams į iškilusius įvairius veiklos klausimus savo kompetencijos srityje, o kilus ginčams - juos padės ir taikiai išspręsti mediacijos būdu.

Todėl mes su kiekvienu klientu individualiai aptariame bendradarbiavimo sąlygas ir sudarome individualias bendradarbiavimo sutartis, ir tik palankiausiomis bei priimtiniausiomis abiem šalims sąlygomis, todėl patikėkite savo problemas mums! 

 • buhalterinės apskaitos paslaugos ir vyr. buhalterio pareigybės atstovavimas;
 • buhalterinės apskaitos paslaugos, neatstovaujant vyr. buhalterio pareigybės;
 • buhalterinės apskaitos paslaugos, vykdantiems individualią veiklą;
 • deklaracijų rengimas fiziniams ir juridiniams asmenims.
 • apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas;
 • reikiamų deklaracijų bei ataskaitų parengimas ir pateikimas;
 • išsamios darbų ataskaitos pateikimas.
 • individualios apskaitos metodikos parengimas;
 • konsultacijos parenkant apskaitos programą;
 • įdiegimas ir apmokymai.
 • apskaitos programos duomenų bazės talpinimas serveriuose (galimybė jungtis iš bet kurios pasaulio vietos);
 • duomenų bazės saugumas ir naudojimo patogumas.
 • personalo apskaita ir kontrolė;
 • individualios vadybinės apskaitos sistemos parengimas;
 • individualios darbų saugos dokumentacijos rengimas;
 • darbų saugos dokumentacijos tolesnis tvarkymas ir tobulinimas;
 • kitos darbų saugos paslaugos.
 • įmonių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas;
 • teisinės - finansinės revizijos, atsakant į iškilusius klausimus;
 • sutarčių rengimas, patikra, ir vertinimas;
 • atstovavimas valstybinėse institucijose ir pas verslo partnerius;
 • skolų išieškojimas, vertinimas ir prevencija;
 • verslo subjektų ginčai;
 • darbuotojų ir darbdavio ginčai;
 • administraciniai ginčai;
 • kiti ginčai.

UAB "ALGORITMAS"

Įmonės kodas: 132644399
PVM kodas: LT326443917
Sąskaitos bankuose:
LT08 7044 0600 0787 1601
LT67 7300 0100 0225 7010

KAUNO PADALINYS

Vokiečių g. 187 - II a., 45251 Kaunas
Tel./faks. +370 37 333 339
Mob.tel. +370 615 60 600
Mob.tel. +370 616 24 320
El. paštas: info@algoritmas.eu

UKMERGĖS PADALINYS

Kęstučio a. 14-3, 20130 Ukmergė
Tel./faks. +370 340 53816
Mob.tel. +370 614 48159
El. paštas: info@algoritmas.eu

Informacija paslaugų kokybės ir asmens duomenų klausimais teikiama
tel. +370 611 12229 el. paštas: kaunas@algoritmas.eu


P A R T N E R I A I