0
veiklos metai
0
verslo klientų
0
atliktų darbų
top-imone
top-imone

UAB Algoritmas nepriklausoma ir profesionali paslaugų įmonė, savo veiklą pradėjusi 1991.03.08. Pagrindinės veiklos kryptys: buhalterinės apskaitos, darbų saugos, duomenų apsaugos, teisinės ir mediacijos paslaugos juridiniams bei fiziniams asmenims.

Per ilgus darbo metus, sukaupėme milžinišką patirtį ir įgavome pakankamai gerų įgūdžių, orientuojantis LR ir ES teisės aktų gausoje. Mūsų kvalifikuoti specialistai yra baigę studijas Kauno technologijos, Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Riomerio universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose. Dalyvaujame visuomeninėje veikloje ir esame tarptautinių buhalterių asociacijų nariai, o mūsų darbuotojai yra Lietuvos buhalterių profesionalų sąraše. Aktyviai dalyvaujame mokslinėje ir kūrybinėje veikloje jau daugelį metų. Esame Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariai, aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos mediatorių rūmais, kuriuose mūsų darbuotojai yra nariai ir aktyviai dalyvauja veikloje.

Savo paslaugas teikiame visoje Lietuvoje, o mūsų padaliniai yra Kaune ir Ukmergėje. Strateginiuose planuose esame numatę plėtra ir į kitus Lietuvos bei užsienio regionus.

Mes dirbame savo klientams ir stengiamės suteikti įvairias paslaugas vienoje vietoje. Užsiimkite tai ką gerai išmanote - savo verslu, o mes suteiksime Jūsų verslui bei Jums reikiamas paslaugas:

 • įsteigsime, reorganizuosime ir likviduosime įmonę;
 • parengsime darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentaciją;
 • tvarkysime buhalterinę apskaitą, atstovaudami Jus valstybinėse ir kitose institucijose;
 • atliksime teisines - finansines revizijas ir atsakysime į kilusius klausimus;
 • sutvarkysime apleistą buhalteriją ir patikslinsime ataskaitas ir deklaracijas;
 • parengsime ataskaitas ir verslo planus verslo partneriams bei valstybinėms institucijoms;
 • kvalifikuotai parengsime tik Jums naudingas sutartis;
 • padėsime išieškoti skolas išieškojimo bei suteiksime kitas teisines paslaugas;
 • padėsime išspręsti ginčus mediacijos pagalba;
 • konsultuosime ir mokysime.

Mūsų patirtis palengvins Jūsų kasdieninius rūpesčius, nes mūsų įmonės vadybinė sistema neleidžia atsilikti nuo įstatymų gausos ir kaitos: stengiamės „koja kojon" žengti su Lietuvos teisinės bazės integravimusi į Europos Sąjungos ir Tarptautinę teisę bei pokyčiais kurie kartais būna pakankamai painūs.

UAB "Algoritmas" specialistai lanksčiai bendradarbiauja su verslą kontroliuojančiomis institucijomis, aiškindamiesi teisės aktų subtilybes ir atstovaudami savo klientus įvairiose veiklos sferose. Profesionaliai ir noriai bendraujame su savo klientais, bei padedame jiems siekti tik geriausio veiklos rezultato. Mūsų veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, todėl mes pasirūpinome ir tuo, kad mūsų klientai nepatirtų jokių nuostolių, "žmoniškosios klaidos" atveju.

Savo klientams siūlome tik aukščiausios kokybės paslaugas bei suteikiame garantijas, kurių negalėtų suteikti darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį įmonėje, kadangi LR Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai numato daug "lengvatų" darbuotojams, o darbdavys gal būt nėra garantuotas, kad jo samdomas darbuotojas tinkamai atliks visas savo darbines pareigas iki galo ir išeinant iš darbo jis „nenumes" neužbaigtų darbų, o dar jeigu to darbuotojo pareigos įmonėje yra vyr. buhalteris? Šie klausimai yra labai svarbūs vadovui bet net ir šioje situacijoje UAB "Algoritmas" kvalifikuoti specialistai padės, nes mes numatėme šiuos variantus per ilgą darbo patirtį ir pasiruošę sutvarkyti net apleistą ar netvarkingą Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą, kuri yra 

Jūsų verslo kelrodis ir veidrodis!

MŪSŲ VIZIJA – tik profesionalios ir aukščiausios kokybės reikalavimus atitinkančios paslaugos!

MŪSŲ MISIJA – teikti visuomenei kokybiškas paslaugas, mokyti ir paruošti tik aukščiausios kvalifikacijos specialistus - profesionalus!

MŪSŲ VERTYBĖS – darbas kliento labui, teikiant profesionalias paslaugas, kurios atitinka šiai verslo sričiai keliamus griežtus reikalavimus bei standartus!

MŪSŲ PRIVALUMAS – pagarba, sąžiningumas, kokybė, patikimumas ir konfidencialumas!

Verslas, tam tikra prasme, yra žaidimas, todėl žaidžiant jį, reikia žinoti taisykles, subtilybes, turėti patirtį ir būtina pastoviai tobulėti.

UAB "Algoritmas" - virš 25 metus paslaugas verslui teikiančios įmonės profesionalūs specialistai, savalaikiai apskaitys ūkinės - komercinės veiklos rezultatus, paskaičiuos darbo užmokestį, mokesčius valstybei, savalaikiai ir tiksliai pateiks atitinkamas deklaracijas, ataskaitas ir finansinę atskaitomybę valstybinėm institucijoms bei verslo partneriams, atstovaus savo kliento interesus visose valstybinėse institucijose, prieš verslo partnerius, teismuose, esant būtinybei padės išieškoti skolas, teisingai ir profesionaliai sutvarkys darbų saugos ir personalo dokumentaciją, parengs sutartis bei atsakys savo klientams į iškilusius įvairius veiklos klausimus savo kompetencijos srityje.

Todėl mes su kiekvienu klientu individualiai aptariame bendradarbiavimo sąlygas ir sudarome individualias bendradarbiavimo sutartis, ir tik palankiausiomis bei priimtiniausiomis abiem šalims sąlygomis.

 • buhalterinės apskaitos paslaugos ir vyr. buhalterio pareigybės atstovavimas;
 • buhalterinės apskaitos paslaugos, neatstovaujant vyr. buhalterio pareigybės;
 • buhalterinės apskaitos paslaugos, vykdantiems individualią veiklą;
 • deklaracijų rengimas fiziniams ir juridiniams asmenims.
 • apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas;
 • reikiamų deklaracijų bei ataskaitų parengimas ir pateikimas;
 • išsamios darbų ataskaitos pateikimas.
 • individualios apskaitos metodikos parengimas;
 • konsultacijos parenkant apskaitos programą;
 • įdiegimas ir apmokymai.
 • apskaitos programos duomenų bazės talpinimas serveriuose (galimybė jungtis iš bet kurios pasaulio vietos);
 • duomenų bazės saugumas ir naudojimo patogumas.
 • personalo apskaita ir kontrolė;
 • individualios vadybinės apskaitos sistemos parengimas;
 • individualios darbų saugos dokumentacijos rengimas;
 • darbų saugos dokumentacijos tolesnis tvarkymas ir tobulinimas;
 • kitos darbų saugos paslaugos.
 • įmonių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas;
 • teisinės - finansinės revizijos, atsakant į iškilusius klausimus;
 • sutarčių rengimas, patikra, ir vertinimas;
 • atstovavimas valstybinėse institucijose ir pas verslo partnerius;
 • skolų išieškojimas, vertinimas ir prevencija;
 • verslo subjektų ginčai;
 • darbuotojų ir darbdavio ginčai;
 • administraciniai ginčai;
 • kiti ginčai.

MEDIACIJA BŪDAS PASIEKTI TAIKŲ SUSITARIMĄ - efektyvus ir greitas ginčų sprendimas!

Ginčai ir konfliktai kasdieniniame gyvenime kyla pakankamai dažnai ir tokią išvadą galima daryti vien peržvelgus teismų statistinius duomenis. Teismuose sprendžiami ginčai tarp kaimynų, šeimos narių ar verslo partnerių ir jie atsiranda dažniausiai tuomet, kai du ar keletas asmenų vienu metu bando įgyvendinti skirtingus interesus. Todėl siekiant atkurti pažeistų interesų pusiausvyrą, kilusį ginčą šalys gali spręsti ne tik teismo salėje bet ir pasirinkus mediacijos procedūrą, tokiu būdu neliktų „skriaudikų ir nuskriaustųjų“, nes būtų atkurta ne tik teisinė bet ir socialinė taiką.

Mediacija – tai alternatyvi teismui konfidenciali ir savanoriška ginčų sprendimo procedūra, kurioje nešališkas ir neutralus tretysis asmuo padeda ginčo šalims konfidencialiai pasiekti taikų susitarimą bei mediacija yra orientuota į šalių tikruosius interesus ir ateities santykius.

Mediacija yra tarsi derybų procesas, vadovaujamas tinkamai apmokyto, nepriklausomo tarpininko. Jis suteikia ginčo šalims ir jų atstovams galimybę bendrai susitarti dėl sąlygų ir būdų. Mediatorius nepriima ginčo sprendimo ir neprimeta savo nuomonės, tačiau siekia padėti šalims nustatyti ir susitarti dėl ginčo klausimo. Teismo proceso dėmesio objektas yra praeities faktai bei nustatymas, kas yra teisus, o kas neteisus. Mediacijoje orientuojamasi į dabartį ir ateitį, o svarbiausias klausimas - kaip išspręsti ginčą nenustačius kaltės ir kaltųjų. Teismo procese yra laimėjusieji ir pralaimėjusieji, o mediacijoje ginčo sprendimo rezultatas priklauso nuo ginčo šalių. Nors mediacijoje ginčo šalys yra taip pat saistomos galiojančių teisės normų, tačiau jų galimybės pasiekti kūrybingesnį ginčo sprendimą yra žymiai didesnės nei teismo posėdyje.

Pagrindiniai mediacijos bruožai:

 • mediacija – alternatyvi klasikiniam teismo procesui privati ginčų sprendimo procedūra;
 • šalių dalyvavimas mediacijos procedūroje yra savanoriškas;
 • mediatorius visuomet yra neutralus ir nešališkas;
 • mediacijos procedūra visuomet sąžininga ir teisinga bei visuomet užtikrinama ginčo šalių procedūrinę lygybė;
 • mediatorius niekuomet nepriima ir nepataria ginčo šalims dėl ginčo baigties, nes tik ginčo šalys yra atsakingos už ginčo išsprendimą mediacijoje;
 • mediacijos procedūra yra privataus pobūdžio, todėl yra konfidenciali;
 • mediacija yra nukreipta į ginčo šalių tikruosius interesus;
 • mediacija yra nukreipta į ateitį.

Šiuolaikinės mediacijos gimtine galima laikyti Jungtines Amerikos Valstijas, kur 1976 metais Harvardo profesorius Frank Sander vienoje konferencijoje savo pranešime teigė, kad turi būti siekiama, kad tik dalis bylų teisme būtų nagrinėjamos, o kita dalis turi būti sprendžiamos, pavyzdžiui mediacijos pagalba. Tuomet mediacija JAV pradėta plačiai taikyti ir tik mediacijos pagalba buvo ženkliai sumažintas teismų darbo krūvis bei pasikeitę žmonių požiūris į konfliktą. Tačiau pirmosios tradicinės mediacijos apraiškos jau buvo randamos daugiau kaip prieš du tūkstančius metų. Įvairiose Afrikos ir Amerikos žemynų gentyse buvo sugalvoti įvairūs būdai, kaip ginčo šalims susitarti taikiai ir dažniausiai taikytojų būdavo didžiausią pagarbą gentyje užsitarnavęs asmuo, kuris būdavo nešališkas kilusiame konflikte ir padėdavo jį užbaigti taikiai.

Tolimųjų Rytų kultūroje mediacija yra harmonijos, taikos ir prisirišimo prie religijos išraiška. Budizmas, konfucianizmas ir hinduizmas – tūkstantmečius gyvuojančios religijos, kurios skatina žmonių atsakomybę už visą bendriją, visuomenę ir nustumia į šalį individualią kovą dėl interesų įgyvendinimo ir toks požiūris skatina taikų konfliktų sprendimą, atkuriamąjį teisingumą. Senovės Kinijoje harmonija ir taika buvo labai svarbios vertybės bendruomenių gyvenime, tačiau mediacijos vystymąsi skatino ne tik požiūris į konfliktus, bet ir geografinės sąlygos, nes teismai būdavo tik didžiuosiuose miestuose, neretai keltą šimtų kilometrų nuo konflikto šalių gyvenamųjų vietų. Dėl šių priežasčių žmonės atsisakydavo teismų, o pasitelkdavo bendruomenės ar pasitikėjimo vertų religinių lyderių – mediatorių pagalba sprendžiant kilusius konfliktus. Beveik visą antrą mūsų eros tūkstantmetį Kinijoje mediacija buvo labai populiari , o jos teikimas buvo ne mažiau išsivystęs nei teismų.

Japonijoje budizmo bei konfucianizmo įtaka mediacijos vystymuisi buvo dar didesnė nei Kinijoje, nes Japonijos kultūroje konfliktai sutapatinami su jų dalyvių silpnybėmis ir jų nenoru įdėti pastangų į bendrovės gerovę. Senovės Egiptas panašiai kaip ir Tolimieji rytai laikomas mediacijos „lopšiu“, nes ten dauguma konfliktų buvo sprendžiama už teismo ribų, o mediatoriais buvo „draugai“, „geri žmonės“ ar „garbingi piliečiai“ ir jų mediacijos taikymo pagrindai daugiau suprantami europiečiams nei Tolimųjų Rytų.

Prie mediacijos vystymosi Europoje labiausiai prisidėjo Europos taryba ir jau 1981 m. Europos Tarybų Ministrų komitetas išleido pirmąsias rekomendacijas skatinančias palengvinančias priemones naudojantis teisingumo sistema, mažinant teismų darbo krūvį, o vėliau dėl mediacijos šeimos santykiuose, baudžiamojoje teisėje, civiliniuose santykiuose ir t.t. Šių rekomendacinio pobūdžio dokumentų priėmimo tikslas buvo atkreipti dėmesį Tarybos valstybių narių dėmesį į problemas, kurių sprendimu galėtų būti platesnis mediacijos taikymas ir jos plėtros rėmimas. Labai svarbus rekomendacijų aspektas buvo mediacijos, kaip ginčų sprendimo priemonės, labiausiai užtikrinančios žmogaus teises, stiprinimas valstybėse narėse.

Į Lietuvos teisinę sistemą mediaciją pirmiausiai žengė kaip teisminė mediacija. 2005 metais Lietuvos teismuose startavo bandomasis teisminės mediacijos projektas, kuriuo buvo siekiama sudaryti sąlygas šalims civiliniame procese veiksmingiau pasiekti socialinę taiką, paskatinti atkuriamojo teisingumo vystymąsi Lietuvoje, įvertinti teisminės mediacijos priimtinumą Lietuvos visuomenėje ir spartinti bylų nagrinėjimo procesą, didinti ginčų išsprendimo veiksmingumą. Praėjus daugiau kaip dešimtmečiui mediacija Lietuvoje įgauna naują pagreitį ir šiuo metu yra svarstomas privalomos mediacijos įvedimas santuokos nutraukimo ir smulkių ginčų bylose. Tokiu būdų būtų ne tik sumažintas teismų darbo krūvis, tačiau ir visuomenėje formuotųsi nauja teisinė kultūra, žmonės į konfliktus pradėtų žvelgti kitaip, nes suprastų, kad juos užbaigti galima ne tik teismo salėje, tačiau ir nuoširdžiai pasikalbėjus bei išsakius savo jausmus aponentui.

Mediacija gali būti taikoma ne tik teismuose, tačiau ir darbo santykiuose (darbuotojo ir darbdavio), versle (tarp akcininkų ir verslo partnerių), medicinoje (ginčuose tarp gydytojo ir paciento), bei įvairiose kitose gyvenimo sferose: ginčuose tarp kaimynų, paveldėjimo bylose, mokyklose, vaikų tėvų santykiuose ir pan.

Todėl taikus ginčų sprendimo būdas pasitelkiant mediaciją žmonėms atneš daugiau naudos nei žalos, nes jis išspręs ne tik dabartines problemas bet išsaugos gerus santykius ateityje.
____________________________________________

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams).

TEISMINĖ MEDIACIJA

UAB "ALGORITMAS"

Įmonės kodas: 132644399
PVM kodas: LT326443917
Bankas: AB SEB
LT08 7044 0600 0787 1601
Bankas: AB Swedbank
LT67 7300 0100 0225 7010
Informacija paslaugų kokybės ir asmens duomenų klausimais:
tel. +370 (611) 12229 el. paštas: kaunas@algoritmas.eu

KAUNAS

Vokiečių g. 187 - II a., 45251 Kaunas
Tel./faks. +370 37 333 339
Mob.tel. +370 615 60 600
Mob.tel. +370 616 24 320
El. paštas: kaunas@algoritmas.eu

UKMERGĖ

Kęstučio a. 14-3, 20130 Ukmergė
Tel./faks. +370 34 53 816
Mob.tel. +370 614 48 159
El. paštas: info@algoritmas.eu

M Ū S Ų     P A R T N E R I A I